Coöperatieve interactie voor
gezondheid en vitamine B12

Organisatie

De coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox staat niet op zichzelf

Coöperatie Vitamine B12 - 4 MedBox (i.o.)

Doel

Vitamine B12 - 4MedBox wil burgers in staat stellen meer kennis en inzicht te verwerven en toe te passen over de rol van vitamine B12 op de gezondheid. Daartoe zorgt zij voor een technologische infrastructuur ("4MedBox") en organisatiestructuur ("coöperatie"). Samen maken deze, dat er vanuit burgerinitiatief onderzoek naar de balans van vitamine B12 in het lichaam mogelijk is. De leden zijn en blijven eigenaar van hun persoonlijke gegevens. Ieders privacy is afdoende beschermd overeenkomstig Europese wetgeving. Gegevens kunnen alleen gedeeld worden na instemming van de eigenaar. Informatie-uitwisseling beoogt waarde op te leveren voor de gegevenseigenaar en coöperatie.

Lidmaatschap

Iedereen mag lid worden van de coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox. De leden hebben recht op inzage in de (financiële) gang van zaken, mogen meestemmen en kunnen profiteren van de winst. Gewone leden betalen contributies. Partners zijn participerende leden die een vereist bedrag in de coöperatie ingelegd hebben. Het gewicht van de stem van gewone leden en participerende leden (partners) verschilt.

Bestuur

Het bestuur vertegenwoordigt coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox en neemt alle reguliere en spoedeisende beslissingen. De rollen van voorzitter, penningmeester en secretaris dienen in ieder geval belegd te zijn. Het bestuur zet namens de leden de koers voor de coöperatie uit. Zij zorgt voor een financieel verantwoord beleid. Het bestuur legt verantwoording af aan de leden.

Contributie

De coöperatie maakt kosten om de continuïteit van Vitamine B12 - 4MedBox te garanderen. Met name de infrastructuur en dienstverlening rondom de 4MedBox kosten geld. De leden betalen hiervoor een kostendekkende contributie. In ruil ontvangen zij een 4MedBox waarin zij hun eigen gegevens kunnen opslaan en verwerken en waarmee zij allerlei transacties kunnen uitvoeren.
Leden kunnen extra geld inleggen. Vanaf een drempelbedrag worden deze leden  partner (pariciperend lid) en vrijgesteld van contributie. Ook investeerders kunnen financieel ondersteunen maar zonder lid van de coöperatie te zijn. Vitamine B12 - 4MedBox gebruikt het vreemd vermogen om te investeren in nieuwe onderzoeken.

Winstverdeling

De coöperatie moet volgens de belastingdienst altijd een kleine marge hebben op de transacties die ze doet. Het overschot ("winst") komt ten goede van het eigen vermogen van de coöperatie en kan deels aan de leden uitgekeerd worden. De leden worden aangemoedigd deze uitkering in Vitamine B12 - 4MedBox te beleggen. Dit bevordert de financiële armslag van de coöperatie om bijv. vervolgonderzoek op te (laten) zetten.

Statuten

Er wordt gehandeld volgens de ‘Richtlijn Financieel Beheer Goede Doelen’.
Met de definitieve oprichting van Vitamine B12 - 4MedBox zullen de statuten en eventueel een huishoudelijk reglement opgeleverd worden. Coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox is nog in oprichting.

coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox

4LifeSupport Europa (i.o.)

Rol

4LifeSupport Europa is de overkoepelende organisatie voor alle dienstverlening gebaseerd op de technologie rond de 4MedBox en 4LifeBox. Hierin is elk individu de drager van de gegevens en informatie. Iedere persoon kan  met verschillende omgevingen verbinden, wat de juridische positie van het individu versterkt.

Positie

4LifeSupport Europa is de centrale spil voor alle verschillende (toekomstige) coöperaties, verenigingen, stichtingen ("communities") die de 4LifeBox-/4MedBox-technologie gebruiken. Deze communities zijn de leden van de coöperatie 4LifeSupport.
4LifeSupport Europa kan advies en ondersteuning inroepen van derden, waarvan 4MedBox BV een belangrijke uitvoeringsorganisatie is.

Coördinatie

4LifeSupport Europa regelt en vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van haar leden:

 • 4LifeSupport Europa zorgt als coöperatie voor continuïteit van het geheel door tussen de leden ("communities",  waaronder Vitamine B12 - 4MedBox) af te stemmen en een gezamenlijke koers uit te zetten.
 • 4LifeSupport Europa bewaakt de geboden faciliteiten en organisatie met name in zake privacybescherming en verhandeling van (onderzoeks)gegevens.
 • 4LifeSupport Europa coördineert de overstijgende zaken aangaande technologische ontwikkeling, producten en diensten, ethiek, financiële afspraken, besturingsmodel, enzovoort.
 • 4LifeSupport Europa leunt voor de uitvoering op de afzonderlijke communities, waaronder Vitamine B12 - 4MedBox, en voor de ondersteuning op 4MedBox BV.
4LifeSupport Europa

4MedBox BV (i.o.)

Rol

4MedBox BV is de kennisorganisatie die coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox in vrijwel alle organisatorische aspecten ondersteunt. Deze rol vervult 4MedBox BV ook naar andere (toekomstige) collectieven ("communities") die gebruik maken van de 4MedBox-technologie voor vergelijkbare situaties als vitamine B12.

Positie

4MedBox BV is het medisch technische kenniscentrum van coöperatie 4LifeSupport Europa i.o. 4MedBox BV staat niet alleen 4LifeSupport Europa met raad en daad bij maar ook alle hiermee verbonden collectieve verbanden ("leden") waaronder coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox. 4MedBox BV onderschrijft de uitgangspunten van alle collectieven waaraan zij diensten verleent.

Ondersteuning

4MedBox BV helpt coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox met ondere andere:

 • advies en ondersteuning in organisatieontwikkeling van de coöperatie,
 • uitgifte van licenties en certificaten aan leden van Vitamine B12 - 4MedBox,
 • bemiddeling tussen de coöperatie ("gebruiker") en leverancier van de 4MedBox-technologie,
 • assistentie bij (de opzet van) nieuw vitamine B12-onderzoek,
 • valorisatie van vitamine B12-onderzoek door vraag en aanbod bij elkaar te brengen,
 • regie over de ontwikkeling van nieuwe aanvullende technologie.

4MedBox b.v.

Vitamine B12 - 4MedBox

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • n.n.b.

 • Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden


© 2020 SAMENZICHT Consultancy en 4MedBox BV

Ontwerp en vormgeving door SAMENZICHT Consultancy