Coöperatieve interactie voor
gezondheid en vitamine B12

Deelname

Leden van de coöperatie doen mee aan onderzoek naar gezondheidsklachten
en vitamine B12

Onderzoek doen

Er is nog (te) weinig betrouwbare kennis over  iemands gezondheidsklachten in relatie tot de hoeveelheid vitamine B12 in het lichaam. De coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox zet  onderzoeken op om meer kennis over oorzaken en gevolgen van een vitamine B12 tekort te vergaren.
Leden van de coöperatie voeren zelf het onderzoek uit. Zij verstrekken de gevraagde gegevens overeenkomstig de opzet van het onderzoek. Iedere deelnemer slaat de eigen gegevens op in de eigen 4MedBox.
De coöperatie zorgt vervolgens voor de verwerking van alle individuele gegevens. De coöperatie verzamelt  zo bruikbare informatie en bouwt nieuwe inzichten op over de invloed van vitamine B12 op de gezondheid.

Uitkomsten toepassen

Bijhouden van de eigen gegevens gedurende langere tijd zal het inzicht over de eigen situatie bij deelnemers vergroten. Deze kennis draagt bij aan reductie van de eigen gezondheidsklachten.
De bevindingen uit het volledige onderzoek zullen een statistische onderbouwing geven. Gewapend met deze kennis zal iedere deelnemer nog meer aan verbetering van de eigen gezondheid kunnen werken.
De resultaten behaald uit eerder onderzoek kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Initiatief hiertoe komt vanuit (de leden van) de coöperatie.
Tenslotte kunnen onderdelen uit een onderzoek ook voor anderen buiten de coöperatie interessant blijken te zijn. De coöperatie neemt het initiatief tot eventuele verkoop van beschikbare informatie, mits de eigenaar hiermee heeft ingestemd. Deelnemers blijven eigenaar over hun gegevens en bouwen vermogen op bij daadwerkelijk verhandeling.

Informatie verhandelen

Leden van de coöperatie Vitamine B12 -4Medbox stemmen vooraf in om hun (onderzoeks)gegevens met anderen te delen. Zij regelen dit eenvoudig met hun 4MedBox. Het lid blijft eigenaar van de eigen persoonlijke gegevens en bepaalt zelf, of de gegevens wel of niet verhandeld worden, en onder welke voorwaarden.
Coöperatie Vitamine B12 – 4MedBox zoekt naar mogelijkheden om voor haar leden meer waarde met de beschikbare gegevens te creëren. Vervolgens is het aan elk lid om van de geboden kans wel of geen gebruik te maken. Uitgangspunt is ieders gegevens een redelijke opbrengst te laten leveren zonder dat het eigendom van de informatie verkwanseld wordt.

Vitamine B12 - 4MedBox

  • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • n.n.b.

  • Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden


© 2020 SAMENZICHT Consultancy en 4MedBox BV

Ontwerp en vormgeving door SAMENZICHT Consultancy