Coöperatieve interactie voor
gezondheid en vitamine B12

Onderzoek

De leden van de coöperatie doen collectief onderzoek naar goede balans van vitamine B12

Aanleiding voor onderzoek

Behoefte aan kennis

Vitamine B12 is een essentiële voedingsstof. Een tekort kan heel langzaam in de loop van jaren ontstaan. Dit maakt het al lastig om een eventueel tekort te constateren. Vitamine B12 is van invloed op talloze systemen in het lichaam. Daardoor uit een tekort zich vaak bij iedereen net even anders. Dit is ook lastig om mee om te gaan. De aard en ernst van klachten door een vitamine B12 verstoring zijn dusdanig divers, dat op meerdere vlakken en onderdelen nog (te) weinig bekend is om klachten gerelateerd aan vitamine B12 snel en effectief te kunnen verhelpen.

Technologische innovatie

De moderne technologie achter de 4Medbox stelt individuen in staat om hun persoonsgegevens in relatie met vitamine B12 goed te beschermen. Diezelfde innovatieve technologie maakt ook onderzoek onder een grote bevolkingsgroep mogelijk. Daarnaast is het mogelijk om (na individuele instemming) de onderzoeksresultaten met behoud van privacy te verhandelen met andere geïnteresseerden. Naast informatie en kennis over hun eigen gezondheid kunnen leden zo economische waarde uit hun persoonlijke gezondheidsgegevens verkrijgen.

Doel van onderzoek

Elk onderzoek van Vitamine B12 - 4MedBox is gericht om één of meer specifieke doelen te bereiken.
Alle onderzoeken streven altijd een aantal algemene doelen gerelateerd aan vitamine B12 na.
Elk lid van de coöperatie kan met de eigen 4 MedBox aan de onderzoeken deelnemen.

 • Gezondheid:

  Uiteindelijk gaat het om de problematiek rond (de balans van) vitamine B12  volledig te doorgronden. De rol van vitamine B12 op iemands gezondheid kent dan geen geheimen meer.

 • Kennis:

  Kennis verwerven over de invloed van vitamine B12 op de gezondheid verloopt in stapjes. Met deze kennis kunnen iemands gezondheidsklachten beter behandeld worden.

 • Informatie:

  Uit de onderzoeksgegevens wordt (nieuwe) informatie vergaard. Hiermee kan meer onderbouwd en verantwoord omgegaan worden met een tekort aan vitamine B12.

 • Waarde:

  Tijdens een onderzoek worden gegevens van deelnemers aan dit onderzoek verzameld. Deze gegevens zijn van waarde voor de leden van coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox. De leden kunnen ook economische waarde ontlenen aan de verkregen informatie door deze te verhandelen met derden.

 • Synergie:

  De leden van coöperatie Vitamine B12 - 4MedBox werken samen door deel te nemen aan het onderzoek. Dit collectief levert meer inzicht dan alleen voor elk individu afzonderlijk.

Beoogd resultaat van onderzoek

Elk onderzoek van Vitamine B12 - 4MedBox is  opgezet om één of meer specifieke resultaten te behalen.

Onderzoek naar diagnose en therapie van vitamine B12 tekort

Dit onderzoek draait om het verzamelen van basale informatie en verwerven van inzichten over hoe een (mogelijk) tekort aan vitamine B12 geconstateerd en behandeld kan worden. Hieraan liggen meerdere (onderzoeks)vragen ten grondslag.

Hoofdvraag 1

Hoe kan er worden gezorgd dat vitamine B12 tekort onder de bevolking met name onder de risicogroepen wordt beperkt?

Deelvraag 1.1

Kan een vragenlijst bij de verschillende risicogroepen een onderscheidend effect hebben ten aanzien van het vinden van vitamine B12 tekort?

Deelvraag 1.2

Waaruit bestaan de gehanteerde diagnostische handelingen?

Deelvraag 1.3

Waaruit bestaan de gehanteerde  therapeutische handelingen?

Deelvraag 1.4

Hoe is de monitoring van het therapeutisch effect?

Uitvoering van onderzoek

Elk onderzoek van Vitamine B12 - 4MedBox kent zijn eigen specifieke opzet.
Telkens komen een aantal algemene aspecten terug in elk onderzoek.

 • Deelnemers:

  Uitsluitend de leden van de coöperatie Vitamine B12 - 4 MedBox kunnen meedoen aan onderzoeken.

 • Gegevens:

  De deelnemers verstrekken gegevens tijdens het onderzoek. Afhankelijk van het onderzoek zijn dit vragen op antwoorden en/of resultaten uit metingen en dergelijke.

 • Tijdsduur:

  Een onderzoek loopt gedurende een bepaalde tijd. Per onderzoek kan de doorlooptijd verschillen.

 • 4MedBox:

  Iedere deelnemer gebruikt de eigen individuele 4MedBox om de persoonlijke gegevens op te slaan en te raadplegen.

 • Informatie:

  Uit de onderzoeksgegevens bouwt de coöperatie informatie op betreffende vitamine B12 (tekort). De leden kunnen hiervan kennis nemen via de 4MedBox.

Vitamine B12 - 4MedBox

 • Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 • n.n.b.

 • Kanaalpark 157, 2321 JW Leiden


© 2020 SAMENZICHT Consultancy en 4MedBox BV

Ontwerp en vormgeving door SAMENZICHT Consultancy